Daň z predaja nehnuteľnosti

Z predaja nehnuteľnosti musíte odviesť daň. Ide o príjem, ktorý podlieha zdaneniu. V niektorých prípadoch ste ale od tohto zdanenia oslobodení. Viete, kedy daň z predaja nehnuteľnosti platiť musíte a kedy je tento príjem od dane oslobodený?

Platenie dane

Príjem z predaja nehnuteľnosti sa podľa zákona radí medzi ostatné príjmy – príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. V daňovom priznaní na to nájdete osobitnú kolónku.

Daň platíte aj keď predávate nehnuteľnosť, ktorá je zaradená v obchodnom majetku (bez ohľadu na to ako dlho ju vlastníte).

Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti nemusíte platiť ak ste jej vlastníkom viac ako 5 rokov. V podstate je jedno či ste nehnuteľnosť zdedili alebo kúpili, ak ju vlastníte viac ako 5 rokov nemusíte z jej predaja platiť daň.

Netýka sa to ale nehnuteľností, ktoré sú obchodným majetkom. Ak chcete predať takúto nehnuteľnosť bez dane je potrebné aby bola aspoň 5 rokov vyradená z obchodného majetku.

Pokiaľ nechcete z predaja nehnuteľnosti platiť daň dôležitý je moment nadobudnutia nehnuteľnosti. Ten nastáva v rôznych prípadoch.

- Kúpa - ak ste byt kúpili nadobudli ste ho v čase keď bol vložený do katastra nehnuteľností ako váš majetok.

- Dedenie – majiteľom nehnuteľnosti ste sa stali v momente smrti poručiteľa.


Skôr ako sa rozhodnete predať nehnuteľnosť a inzerovať v rubrike „Predaj bytov Bratislava“ zistite si ako dlho ste jej majiteľom. Možno vám postačí počkať pár mesiacov a daň z predaja nehnuteľnosti nemusíte platiť.

Uplatnite si daňové výdavky

Pokiaľ ste byt predali a daň z predaja zaplatiť musíte mali by ste tak urobiť do 31. marca nasledujúceho roka. Príjem z predaja nehnuteľnosti môžete znížiť o daňové výdavky a daň tak platíte len z rozdielu (čistého príjmu).

Medzi daňové výdavky sa počíta:

- cena, za ktorú ste byt kúpili

- financie, ktoré ste vynaložili na opravu alebo údržbu nehnuteľnosti (oprava strechy, kúpa materiálu na zateplenie, ...).

- financie, ktoré ste vynaložili na obstaranie majetku (úroky z hypotéky, cena materiálu, ...).

Publikované: 30. 04. 2023

Kategória: Lifestyle

Autor: Kristián Novotný