Lifestyle

Daň z predaja nehnuteľnosti

Z predaja nehnuteľnosti musíte odviesť daň. Ide o príjem, ktorý podlieha zdaneniu. V niektorých prípadoch ste ale od tohto zdanenia oslobodení. Viete, kedy daň z predaja nehnuteľnosti platiť musíte a kedy je tento príjem od dane oslobodený?Platenie danePríjem z predaja nehnuteľnosti sa podľa...

Ako si vytvoriť finančnú rezervu?

Vytvorenie finančnej rezervy je nevyhnutné pre každého, kto chce dosiahnuť finančnú stabilitu a istotu. Finančná rezerva je peňažná čiastka, ktorá sa odkladá stranou na pokrytie neočakávaných výdavkov alebo mimoriadnych udalostí, ako je napríklad lekárska pohotovosť, oprava auta alebo strata zamestnania. V tomto článku sa...